Küçük esnaftan vergi alınmayacak

Küçük esnaftan vergi alınmayacak
15 Ekim 2021 16:08

AK Parti milletvekillerinin 1 Ekim’de meclis başkanlığına sunduğu, içeriğinde mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi için çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasallaştı.

Yapılan oylamada 291 milletvekili oy kullandı. 247 kabul oyu ile kanun teklifi kabul edildi.

KÜÇÜK ESNAFA VE ÇİFTÇİYE GÜZEL HABER

Kanun ile ilgili detayları paylaşan AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Salih CORA, “Küçük esnaf olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak.

Tarım sektörü ve çiftçilerin kamu, kurum ve kuruluşlarından aldıkları destekler gelir vergisinden istisna tutulacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek. Belge basımıyla ilgili bildirim görevini, belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik, hatalı yapan matbaa işletmecilerine 1400 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.” dedi.

 

MÜKELLEFLERİN VERGİYE OLAN UYUMLARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Milletvekili CORA son olarak, “Gelir Vergi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilecek.

3 bin 600 liradan fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilanın, Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabilmesine imkân tanınıyor. Kanun ile mükelleflerin vergiye olan uyumlarının arttırılmasını, vergi güvenliğinin arttırılmasını ve kayıt dışılıkla mücadelenin etkinleştirilmesini, sosyal adalet ve rekabet ortamının güçlendirilmesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

YORUM YAP

FACEBOOK


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Masa Üstü Sürüme Geç